Przejdź do treści

Transformacja cyfrowa każdego biznesu

Rozwiązania mobilne / e-przepływ dokumentów / doświadczenie użytkownika 

Wszystkie procesy manualne - konsultacje Big Picture Event Storming

consulting-with-event-storming.png

Warsztat, na którym biznes wraz z zespołem IT eksploruje procesy firmy, w celu pełnego zrozumienia i poznania działania oraz potrzeb biznesowych. Warsztat prowadzony jest przy użyciu karteczek, na których opisywane są zdarzenia. Na podstawie zgromadzonych informacji powstaje rozwiązanie informatyczne przygotowane dostosowane do potrzeb.

Pełny obraz procesów - odtworzenie cyfrowe

Przygotowany z podziałem na główne moduły we wszystkich kluczowych funkcjach biznesowych (wraz z powiązaniami między procesami).

Pełny obraz procesów zawiera:

  • Zarządzanie Magazynem (wraz z urządzeniami typu smart).
  • Automatyzacja procesu fakturowania.
  • Cyfrowy harmonogram zasobów.
  • Mobilna rejestracja czasu pracy.

Implementacja kluczowych procesów biznesowych poprzez zastosowanie różnych rozwiązań IT (wraz z pełną integracją pomiędzy modułami)

Zarządzanie Magazynem (wraz z urządzeniami typu smart)

Inteligentne rozpoznawanie FV wraz z integracją z ERP (+RPA)

Cyfrowy harmonogram zasobów

Mobilne RCP dla pracowników budowlanych

Podsumowanie - transformacja cyfrowa w 3-ech krokach

1. Wszystkie procesy manualne zidentyfikowane podczas analizy (znalezione wąskie gardła).

2. Pełny obraz procesów przygotowany z podziałem na główne moduły we wszystkich kluczowych funkcjach biznesowych (wraz z powiązaniami między procesami).

3. Implementacja kluczowych procesów biznesowych poprzez zastosowanie różnych rozwiązań IT
(wraz z pełną integracją pomiędzy modułami).

Najbardziej wartościowa współpraca – Zwinny PM