Przejdź do treści

Industry 4.0 / IoT

Dane online dostępne bezpośrednio z produkcji 

Technologie czwartej rewolucji przemysłowej

Filary technologiczne są podstawą czwartej rewolucji przemysłowej. Inteligentne i autonomiczne systemy wykorzystywane są w wielu dziedzinach życia, a ich pełne możliwości odzwierciedlają, czym jest Industry 4.0 i dają pogląd na postęp jaki nastąpił w obecnych czasach. 

1. Roboty AMR

Celem robotów autonomicznych (ang. Autonomus Mobile Robots)  jest wchodzenie w integracje ze sobą oraz innymi ludźmi i nauka na ich podstawie. Za pomocą nowoczesnego oprogramowania mogą wykonywać one ciężkie i wymagające precyzji zadania, a ich rozmiary i funkcje są niezwykle zróżnicowane.  Mają możliwość monitorowania, przesyłania danych, a także wykorzystywania danych uzyskanych z otoczenia.  

3. Integracja pozioma i pionowa

Przed pojawieniem się Industry 4.0 systemy informacyjne nie były ze sobą w pełni zintegrowane. Obecnie w ramach integracji pionowej łączone są ze sobą wszystkie warstwy przedsiębiorstwa, umożliwiając przepływ informacji między nimi. Integracja pozioma służy łączeniu urządzeń i systemów na tym samym poziomie produkcji znajdującymi się w różnych miejscach. Wszystkie te połączenia w obu przypadkach mają na celu ułatwić wyciąganie wniosków, przez rozumienie organizacji nie jako osobne jednostki organizacyjne, ale kompleksowy system, którego częścią są wszystkie działy i funkcje. 

5. Przetwarzanie w chmurze

Zdalny system, do którego dostęp jest możliwy z każdego miejsca przy pomocy Internetu stanowi podstawę do najbardziej zaawansowanych technologii. Przetwarzanie danych w chmurze zapewnia skalowalność, zwiększoną moc obliczeniową oraz odpowiada za poprawę dostępności i integralności danych. Komunikacja między ludźmi, czy maszynami jest również w dużym stopniu wspierana przez usługi w chmurze. 

7. Drukowanie 3D

Druk 3D odgrywa istotną rolę w projektowaniu oraz prototypowaniu. W Industry 4.0 jest również coraz częściej wykorzystywany w produkcji jednostkowej. Technologia ta daje możliwość tworzenia spersonalizowanych produktów, a wytwarzanie przyrostowe w czasie druku 3D umieszcza materiał jedynie w miejscach, gdzie jest on potrzebny, przez co zużywa się go mniej, a części są lżejsze.  Wydajność drukarek 3D bardzo szybko się poprawia, zwiększając różnorodność rzeczy, które można za ich pomocą wytwarzać. Projekty utworzonych części są przechowywane wirtualnie, co ułatwia ich udostępnianie. 

7. Cyberbezpieczeństwo

Wraz ze wzrostem łączności pomiędzy urządzeniami, wzrasta konieczność ochrony danych. Cyberbezpieczeństwo to zastosowanie odpowiednich procesów kontroli w celu zabezpieczenia programów, czy systemów przed cyberatakami. Jest to istotne zarówno w małych, jak i dużych firmach. 

2. Symulacje

Obecnie służą w głównej mierze do projektowania produkowanych komponentów. Wykorzystują dane w czasie rzeczywistym, co ma na celu odzwierciedlenie procesów produkcyjnych ich  rozwoju produktów w wirtualnym środowisku. Modele można testować, przez co jeszcze przed rozpoczęciem produkcji w znaczącym stopniu jest możliwa poprawa jakości produktów. Symulacja obiektów, systemów czy procesów to inaczej cyfrowy bliźniak (ang. digital twin). 

4. Internet rzeczy IoT i IIoT

Internet rzeczy IOT (ang. Internet of Things) dotyczy sieci oraz łączności inteligentnych urządzeń, obejmuje szeroki zakres użytkowników i sektorów. IIoT (ang. Industrial Internet of Things) jest technologią, która wywodzi się z IoT i jak wskazuje nazwa są to urządzenia wykorzystywane w przemyśle. Ogromna część maszyn i innych obiektów fizycznych jest wyposażona w czujniki, które mają na celu gromadzenie danych. Mogą one wpływać na decyzje podejmowane w czasie rzeczywistym, a tym samym zwiększenia produktywności i wydajności w zakładach pracy. 

6. Rozszerzona rzeczywistość

Zdalny system, do którego dostęp jest możliwy z każdego miejsca przy pomocy Internetu stanowi podstawę do najbardziej zaawansowanych technologii. Przetwarzanie danych w chmurze zapewnia skalowalność, zwiększoną moc obliczeniową oraz odpowiada za poprawę dostępności i integralności danych. Komunikacja między ludźmi, czy maszynami jest również w dużym stopniu wspierana przez usługi w chmurze. 

8. Big Data i sztuczna inteligencja

Zbiory danych Big Data cechuje duża różnorodność, jako, że są one pozyskiwane z wielu, zwłaszcza nowych źródeł. Docierają one do przedsiębiorstw z coraz większą szybkością. Ich analiza z zastosowaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pozwala na znaczącą poprawę jakości usług, oszczędność energii i optymalizację jakości. Istotny jest również fakt, że wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, a otrzymanie wyniki pozwala na bieżąco podejmować lub zmieniać decyzje, co wpływa na to, że w odpowiedniej chwili możliwe jest podjęcie odpowiednich działań naprawczych. 

Korzyści Industry 4.0

Technologie takie jak IoT, sztuczna inteligencja, Big Data w połączeniu z analityką dają doskonałe pole do zarządzania przedsiębiorstwami. Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym zebranych danych czy ich przetwarzanie w ogromnym stopniu wpływa na poziom zarządzania przedsiębiorstwem oraz jakość świadczonych usług. Inteligentne zasoby w dużej mierze posiadają wbudowane czujniki, a cyfrowe produkty mają możliwość przesyłania informacji o swoim stanie, czy poziomie wykorzystania. To wszystko ma wpływ na cyfryzację całych fabryk, a tym samym produkowanie spersonalizowanych produktów na dużą skalę przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.