Przejdź do treści

CRM-Pipedrive

 Klucz do wzrostu przychodów

Potrzeba

Jakie procesy biznesowe w firmie wymagają automatyzacji i usprawnienia?

Czy pracownicy mają trudności w śledzeniu historii kontaktów z klientami i utrzymaniu relacji z nimi?

W jaki sposób gromadzone są informacje o klientach?

W dzisiejszych czasach klienci oczekują coraz lepszej obsługi i personalizacji oferty. Aby spełnić te oczekiwania, firma musi mieć dostęp do szczegółowych informacji na temat swoich klientów, ich preferencji i historii zakupów. Bez systemu CRM gromadzenie i analiza takich informacji jest bardzo trudna i czasochłonna. Dodatkowo, zwiększona konkurencja wymaga od firm stałego doskonalenia swoich procesów biznesowych, w tym obsługi klienta i sprzedaży. Narzędzie CRM umożliwiają  lepsze zarządzanie relacjami z klientami i skuteczniejsze prowadzenie działań marketingowych, co przekłada się na większą sprzedaż i lojalność klientów.

Nasz klient miał konkretne wymagania co do narzędzia CRM, które pozwoliłoby mu na skuteczne zarządzanie procesem sprzedaży i relacjami z klientami dla firmy produkującej nawozy. Po przeanalizowaniu dostępnych na rynku rozwiązań zdecydowaliśmy się zaproponować narzędzie Pipedrive. Rozwiązanie to oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, a także szereg funkcjonalności, takich jak widok lejka sprzedażowego, automatyzacja procesów, integracje z innymi narzędziami biznesowymi, generowanie raportów i analizy sprzedażowe. Pipedrive jest także dostępny w chmurze i oferuje aplikacje mobilne dla systemów Android i iOS, co pozwala na pracę z dowolnego miejsca i urządzenia. 

Cel

Celem wdrożenia narzędzia Pipedrive u naszego klienta było usprawnienie procesu sprzedażowego oraz umożliwienie skutecznego zarządzania relacjami z klientami. 

Dodatkowo zależało nam również na integracji z systemem Webcon. Dzięki temu, między innymi dane dotyczące porad byłyby przesyłane automatycznie do Pipedrive, co pozwoliłoby  na skuteczniejsze zarządzanie procesem generowania porad czy ich akceptacją.  

Wdrożenie

Wdrożenie Pipedrive w firmie klienta przyniosło wiele korzyści, takich jak:

  • Zwiększenie efektywności sprzedaży poprzez usprawnienie procesów sprzedażowych i lepsze zarządzanie danymi klientów.
  • Poprawa relacji z klientami poprzez lepsze śledzenie historii interakcji i bardziej skuteczne planowanie kontaktów.
  • Ulepszenie raportowania i analizy danych sprzedażowych, pozwalające na lepsze podejmowanie decyzji biznesowych i monitorowanie wyników sprzedażowych.
  • Umożliwienie integracji z innymi narzędziami i systemami, które przyspieszają procesy biznesowe i usprawniają działanie firmy.
  • Zwiększenie kontroli nad procesem sprzedaży, które wpływa na szybsze reagowanie na zmiany na rynku i w branży.
 
Dodatkowo połączenie Pipedrive z Webcon pozwoliło na jeszcze skuteczniejsze zarządzanie relacjami z klientami i zwiększenie efektywności procesu sprzedażowego. Integracja tych dwóch narzędzi pozwala na pełne wykorzystanie potencjału obu systemów, co prowadzi do jeszcze większych korzyści dla firmy. 

Korzyści biznesowe

Wdrożenie Pipedrive w połączeniu z systemem Webcon umożliwia skuteczniejsze zarządzanie procesem sprzedażowym poprzez lepsze monitorowanie lejka sprzedażowego i automatyzację procesów, co prowadzi do zwiększenia efektywności pracy i oszczędności czasu. Dodatkowo zwiększa skuteczność działań marketingowych i sprzedażowych, poprawia relacje z klientami oraz prowadzi do wzrostu obrotów firmy.