Przejdź do treści

Zarządzanie
magazynami

Centralizacja magazynów rozproszonych

Potrzeba

  1. Masz problem z zarządzaniem przepływem materiałów z powodu wielu magazynów?

  2. Czy przepływ materiałów z magazynu centralnego jest płynny?

  3. W jaki sposób kontrolujesz przepływ materiałów między magazynami?

Często konkretna branża wymaga specyficznego podejścia do zarządzania magazynem. W sytuacji, gdy firma posiada wiele magazynów, kontrola nad materiałami, zapotrzebowaniem i zużyciem  stanowi duże wyzwanie. 

Nasz klient posiada przedsiębiorstwo z branży budowlanej i wiele magazynów rozproszonych po całym świecie. Jego głównym problemem była ich centralizacja. Potrzebował narzędzia, za pomocą którego byłyby w stanie w pełni kontrolować aktualne stany magazynowe oraz przepływ materiałów.

Cel

Naszym celem było połączenie wymagających funkcjonalności w łatwym w obsłudze narzędziu, które ułatwiłoby klientowi zarządzanie magazynami.

Realizacja

Podstawą do stworzenia aplikacji magazynowej była dokładna analiza wymagań. Zebranie potrzebnych funkcjonalności umożliwiło  stworzenie dogodnego dla klienta środowiska pracy. 

Aplikacja posiada wiele funkcjonalności, niektóre z nich to:

  • Podgląd aktualnych stanów magazynowych.
  • Kontrola nad przepływem materiałów z magazynu centralnego.
  • Zewnętrzne przyjęcia materiałów.
  • Rozchody wewnętrzne – zużycia materiałów.
  • Rezerwowanie odbiorców.   
  • Zamówienia u dostawcy.

Proces

Technologie

Aplikacja powstała przy użyciu biblioteki React.