Przejdź do treści

PPeR

Zaplanuj swój projekt

Potrzeba

Planowanie projektu wiąże się dla Ciebie z poświęceniem dużej ilości czasu?

Czy wiesz jakie zadania mają poszczególne osoby na projekcie?

Posiadasz informacje o różnicach między zaplanowanym, a rzeczywistym czasem pracy?

Planowanie pracy stanowi pierwszy etap skutecznego zarządzania projektami. Jest kluczowym elementem, bez którego faza realizacji nie będzie mogła być skutecznie poprowadzona. Dzięki dobremu zaplanowaniu pracy kierownicy projektu mogą przydzielić poszczególne zadania odpowiednim pracownikom oraz wiedzą, czy czas poświęcony na ich wykonanie mieści się w ustalonych założeniach.

Praca planisty wymaga jednak poświęcenia sporej ilości czasu nad odpowiednią organizacją zadań dla zespołu. Nierzadko zajmuje to wiele godzin i dni. Nasz klient potrzebował aplikacji, które ułatwi jego pracownikom planowanie pracy. Narzędzia, za pomocą którego kierownik projektu będzie mógł wybrać czas jego trwania, wprowadzić listę podzadań i przydzielić je poszczególnym pracownikom.

Cel

Naszym celem było stworzenie aplikacji zgodnej z potrzebą klienta, która byłaby swobodna w obsłudze i pozwalała planistom na komfortowe planowanie zadań dla zespołu.

Realizacja

Nasz zespół utworzył aplikację, która w znaczącym stopniu wpłynęła na poprawę jakości etapu planowania projektu, a tym samym późniejszą realizację zadań. Oferuje wiele funkcjonalności, niektóre z nich to:

  • Ustalenie podzadań na projekcie.
  • Przydzielenie zadań do wybranych pracowników.
  • Tryb odczytu dla osób realizujących projekt.
  • Bieżące informacje o tym ile czasu zostało zużyte w stosunku do pierwotnych ustaleń.
  • Wykres dodatkowo wizualizujący dane.

Technologie

Raporty powstały przy użyciu biblioteki React.

Korzyści biznesowe

Skrócenie czasu planowania zadań.

Poprawa komunikacji między członkami zespołu a kierownikiem projektu.

Zmniejszone ryzyko niekontrolowanego zużycia większej ilości czasu na zadanie niż planowano.