RCP

System rejestracji czasu pracy

Zakres

W skład systemu rejestracji czasu pracy wchodzi 8 raportów kadrowo finansowych. Raporty te powstały w celu rozwiązania trudności firmy mającej pracowników rozproszonych po całym świecie. 

Potrzeby

Główną potrzebą firmy była analiza i rozliczenia czasów pracy pracowników znajdujących się w wielu różnych miejscach. 

Technologie

Raporty powstały przy użyciu biblioteki React.

Funkcjonalności

Dla najbardziej wymagających użytkowników powstał szereg funkcjonalności:

 • Obsługa wielu spółek.
 • Dojazdy do pracy.
 • Limity czasów pracy.
 • Zwolnienia z RCP. 
 • Plan pracy.
 • Integracja z systemem ERP. 
 • Możliwość rejestracji czasu pracy na wielu typach urządzeń. 
 • Szereg narzędzi do szybkiego wprowadzania zaległości. 
 • Integracja z zewnętrznymi systemami i – pobieranie danych o urlopach i zwolnieniach różnych pracowników.
 • Praca  na zmianie nocnej, bezpłatne przerwy, weekendy, dodatki weekendowe.
 • Informacje o świętach i dniach wolnych ustawowo. 

Raport obecności

Powstał w celu prezentacji danych o obecnościach bądź nieobecnościach, urlopach i zwolnieniach pracowników. Dane zostały przedstawione w formie tabelarycznej w celu filtrowania, sortowania i grupowania zestawionych informacji. Raport zawiera dwa wykresy prezentujące zebrane dane. Najczęściej rozpatrywany jest w odniesieniu do dnia obecnego. Dzięki niemu w czasie rzeczywistym można zaobserwować pracowników zaczynających bądź kończących pracę na poszczególnych projektach oraz pracowników którzy nie pojawili się w pracy. Zanim aplikacja powstała, informacje te docierały z dużym opóźnieniem, co utrudniało szybkie reagowanie na braki w zespołach, na projektach oraz braki kadry na projektach.  

Raport godzinowy

Powstał w celu prezentacji danych o obecnościach bądź nieobecnościach, urlopach i zwolnieniach pracowników. Dane zostały przedstawione w formie tabelarycznej w celu filtrowania, sortowania i grupowania zestawionych informacji. Raport zawiera dwa wykresy prezentujące zebrane dane. Najczęściej rozpatrywany jest w odniesieniu do dnia obecnego. Dzięki niemu w czasie rzeczywistym można zaobserwować pracowników zaczynających bądź kończących pracę na poszczególnych projektach oraz pracowników którzy nie pojawili się w pracy. Zanim aplikacja powstała, informacje te docierały z dużym opóźnieniem, co utrudniało szybkie reagowanie na braki w zespołach, na projektach oraz braki kadry na projektach.