Przejdź do treści

RCP

Innowacyjny system rejestracji czasu pracy

Potrzeba

W dalszym ciągu korzystasz z papierowych list obecności?

Czy Twoi pracownicy poświęcają dużo czasu na przygotowanie raportów do wypłat?

Posiadasz wgląd w czas pracy swoich podwykonawców?

Nasz klient posiada firmę, której pracownicy rozlokowani są po całym świecie. Potrzebował narzędzia, które ułatwi jego pracownikom rejestrowanie czasu pracy. Do tej pory dane o godzinach, obecnościach i nieobecnościach gromadzono z dużym opóźnieniem oraz często były niedokładne. W celu ich zbierania używano maili oraz arkuszy kalkulacyjnych. Prowadziło to dużej niedokładności przy bieżącej analizie kosztów oraz w późniejszych rozliczeniach. Dodatkowe utrudnienie stanowiły różne przepisy w krajach odnośnie godzin pracy. 

 

Cel

Naszym celem było stworzenie aplikacji webowej i mobilnej, które pozwolą na rozwiązanie trudności firmy, mającej pracowników rozproszonych po całym świecie.

Wersja webowa miała dostarczać użytkownikom kilka prostych raportów kadrowo finansowych.

W aplikacji Start-Stop zależało nam na mocno uproszczonym widoku w celu ułatwienia dostępności osobom nietechnicznym, aby mógł jej używać każdy, niezależnie od wieku czy umiejętności posługiwania się telefonem. 

 

Realizacja

Raporty posiadają szereg funkcjonalności, do których zaliczyć można między innymi:

 • Obsługa wielu spółek.
 • Dojazdy do pracy.
 • Limity czasów pracy.
 • Zwolnienia z RCP. 
 • Plan pracy.
 • Integracja z systemem ERP. 
 • Możliwość rejestracji czasu pracy na wielu typach urządzeń. 
 • Szereg narzędzi do szybkiego wprowadzania zaległości. 
 • Integracja z zewnętrznymi systemami i – pobieranie danych o urlopach i zwolnieniach różnych pracowników.
 • Praca  na zmianie nocnej, bezpłatne przerwy, weekendy, dodatki weekendowe.
 • Informacje o świętach i dniach wolnych ustawowo. 

Aplikacja mobilna Start-Stop:

 • Pozwala na weryfikację godzin a następnie ich akceptację, korekty bądź usunięcie osobie będącej liderem na danym projekcie. Sprowadza się to do tego, że lider może potwierdzić, bądź odrzucić prawidłowość rejestracji czasu pracy.
 • Lider może ustawiać delegacje dla wybranych pracowników.
 • Aplikacja powiadamia pracowników o braku rejestracji czasu pracy, kiedy pracownik zgodnie z planem pracy powinien w niej obecnie być.
 • Informuje liderów o niezaakceptowanych i niezweryfikowanych godzinach pracy członków swojego zespołu. Dzięki takim powiadomieniom pracownicy pamiętają o rejestracji czasu pracy, a lider o obowiązku modyfikacji.
 • Aplikacja działa również w tryb offline. W przypadku braku Internetu czas pracy zostaje zsynchronizowany przy kolejnym połączeniu z Internetem.

Technologie

Aplikacja mobilna powstała przy użyciu frameworka React Native, a webowa przy pomocy biblioteki React.

Korzyści biznesowe

Skrócenie rejestracji czasu pracy do minimum.

Oszczędność kosztów.

Pozytywny wpływ na relacje planisty z resztą zespołu.