Przejdź do treści

Teczka pracownika

Wiele dokumentów, jedno miejsce

Potrzeba

Jesteś właścicielem firmy i zatrudniasz pracowników?

Czy Twój dział kadrowy poświęca dużo czasu na zarządzanie dokumentami związanymi z zatrudnieniem pracowników?

Czy dokumenty Twoich pracowników są w jednym miejscu?

Posiadanie rozwijającej się firmy, wiąże się ze stale zwiększającą się liczbą pracowników. Natomiast im większy zespół, tym pokaźniejsza liczba dokumentów, którymi trzeba zarządzać. Nasz klient posiada duże przedsiębiorstwo, które w pewnym momencie zaczęło mierzyć się z taką sytuacją. Liczba umów, zaświadczeń, czy certyfikatów stale rosła i pojawiła się potrzeba sprawnego administrowania nimi.

Cel

Naszym celem było wsparcie klienta. Zależało nam, aby przygotować takie środowisko pracy, które ułatwi mu zarządzanie powiększającą się liczbą dokumentów w przejrzysty i wygodny sposób.

Realizacja

Nasz zespół rozpoczął pracę od  ponownego spojrzenie na analizę wymagań i doprecyzowanie najistotniejszych dla klienta kwestii. Po dokładnym rozpatrzeniu wszystkich tematów pozostało utworzenie aplikacji.

Powstało praktyczne i czytelne środowisko pracy, z dokładnie przemyślanym interfejsem, dostosowane do potrzeb klienta. Posiada wiele funkcjonalności ułatwiających zarządzanie dokumentami pracownika. Część z nich to:

  • Automatycznie generowanie umów i załączników na podstawie elektronicznej teczki pracownika.
  • Przypomnienia o obowiązkowych badaniach, uprawnieniach i kończących się umowach.
  • Pełna integracja kont pracowników z Systemem Rejestracji Czasu Pracy.
  • Przejrzyste raporty na temat umów, staży pracy, stanowisk, uprawnień, badań.
  • Możliwość automatycznego tworzenia kont pracowników do odrębnych systemów w czasie tworzenia teczki.   
  • Zarządzanie uprawnieniami do plików i systemów.
  • Integracja kont użytkowników z Microsoft 365.

Proces

Technologie

Aplikacja została utworzona za pomocą platformy Webcon.