Przejdź do treści

El-Work

Mobilna aplikacja magazynowa

Zakres

Elwork to aplikacja magazynowa posiadająca szereg funkcjonalności wspierających pracownika w trakcie codziennej pracy. Pomaga liderom i pozostałym pracownikom w łatwy i czytelny sposób rozliczyć się z posiadanych fizycznie przedmiotów i ułatwić utrzymywanie porządku na magazynie.  

Potrzeby

Klient potrzebował przejrzystej i ergonomicznej aplikacji, która umożliwi płynny przepływ informacji na poszczególnych projektach. Kiedy w firmie zatrudniona jest bardzo duża liczba pracowników, którzy dodatkowo pracują w różnych miejscach, niekiedy trudno jest zapanować nad tym, co dzieje się z każdym metrem, czy sztuką danego materiału. Nasza aplikacja w prosty i czytelny sposób pomaga to uporządkować. Wspiera pracowników w rozliczaniu się z wykorzystywanych przez nich materiałów, a liderów w weryfikacji zużycia ich na całym magazynie, dodatkowo dając możliwość komunikacji. 

Technologie

Aplikacja powstała przy użyciu technologii Flutter.

Funkcjonalności

Materiały na magazynie – ta funkcjonalność pozwala na sprawdzenie stanów magazynowych na poszczególnych budowach. Lider danego projektu ma dostęp do jednego, bądź kilku magazynów w zależności od tego, do ilu jest przypisany.  Listę tych, do których ma dostęp wybiera za pomocą drop-down list. Po wybraniu magazynu wyświetla się lista materiałów. Każdy materiał posiada zdjęcie, nazwę oraz informację o ilości sztuk. Podzielone są na kategorie oraz indeksy, które umożliwiają ich filtrowanie. Na każdym materiale dostępna jest również opcja przesunięcia. Umożliwia ona wyświetlenie dodatkowych szczegółów materiału oraz  przeniesienie materiału na wybranego pracownika, bądź magazyn. W zależności od tego, jaką rolę pełni użytkownik, widzi on określone funkcjonalności.  

Pracownicy – funkcjonalność przeznaczona dla lidera danego projektu. Widzi on listę materiałów, które przypisane są do konkretnych osób z jego zespołu. Ma możliwość filtrowania po liście pracowników, co pozwala w błyskawiczny sposób sprawdzić, kto posiada jakie materiały. Dodatkowo ma również możliwość wykonania zwrotu, bądź zużycia wybranego materiału. Zwrot na magazyn wykonuje się w prosty sposób, który wymaga jedynie podania ilości. Przy zużyciu materiału dostępna jest ponadto możliwość napisania komentarza oraz wykonania i dodania zdjęcia. 

Ekwipunek – ta funkcjonalność ma za zadanie ułatwić pracownikom rozporządzanie posiadanymi przez nich materiałami. Pracownik widzi posiadaną przez siebie listę materiałów. Każdy materiał posiada nazwę, zdjęcie oraz ilość oraz informacje o magazynie wraz z datą.  Ma on możliwość dokonania zwrotu materiału, bądź jego zużycia. 

Czat – funkcjonalność mająca umożliwić komunikację wewnątrz projektów. Jest to prosty i przejrzysty widok, pozwalający na wymianę wiadomości. Pracownik może dodatkowo wykonać i zamieścić zdjęcie lub plik. Podczas wykonywania opcji zużycia materiału aplikacja automatycznie generuje komentarz na odpowiedni czat, co umożliwia szybką i wygodną dokumentację pracy. 

Wersja webowa

Powstanie El-Work, poprzedziła webowa wersja – aplikacja Magazyn. Przeniesienie funkcjonalności do aplikacji mobilnej miało na celu rozszerzenie tych istniejących oraz wprowadzenie nowych. Dla pracowników istotny był również fakt, że nie zawsze mają oni dostęp do komputera, kiedy znajdują się na projekcie. Dlatego tak ważnym było, żeby umożliwić im pracę na urządzeniach mobilnych. Dzięki aplikacji mobilnej pracownicy techniczni na bieżąco i bez problemów mogą zarządzać posiadanymi materiałami.