Przejdź do treści

Modelowanie procesów organizacji

Sukces to dobrze uporządkowany proces. Możemy pomóc Twojej firmie w tym sukcesie.

Modelowanie

Analiza

Plan

Analiza aktualnych procesów biznesowych

Nasi analitycy biznesowi z różnych obszarów funkcjonalnych pomogą przenalizować, zoptymalizować oraz uporządkować przypływ informacji, dokumentów i danych w różnych obszarach biznesowych. Poprowadzą przez cały proces, zidentyfikują problemy i wyeliminują wąskie gardła oraz przygotują gotowe rozwiązania. Dzięki szerokiemu doświadczeniu nasi specjaliści pomogą w takich obszarach jak: Produkcja, Logistyka, Kadry, Finanse

Modelowanie domenowe

Sercem warsztatu i punktem wyjścia dla całego tworzonego modelu biznesowego są zdarzenia domenowe. Musieliśmy zdefiniować czynności, które zachodzić mają w trakcie działania modelowanego oprogramowania.

Analiza funkcjonalna i techniczna​

Ogram pracy i ogrom informacji zdobytych podczas spotkania z biznesem jest dogłębnie analizowane. Można już wyodrębnić poszczególne zdarzenia, czynności, użytkowników, które pomogą nam dobrać akcje w odpowiednie grupy. Analiza funkcjonalna i techniczna są kolejnym ważnym krokiem do prawidłowego ułożenia procesu.

Harmonogram prac, cele, priorytety zadań​

Kolejnym etapem to przełożenie wszystkich akcji na cele, określenie, które zadania powinno być podjete w pierwszej kolejności i uporządkowanie je w harmonogram, które są dokładnie omawiane na kolejnym spotkaniu z klientem.

Zalety Event Stormingu

Zrozumienie domeny

Wymiana wiedzy między eksperami technicznymi a domenowi pozwoli zgłębić problem i nakreślić proces.

Wspólny język

Znalezienie wspólnego i jednolitego języka i ujednolicenie pojęć między biznesem a programowaniem. 

Sprawne działanie

Jeden kilkugodzinny warsztat zamiast dłuższych procesów planowania.

Jakość

Pełna świadomość procesu to klucz do dostarczenia właściwego produktu.

Identyfikacja problemu

Proste narzędzie analizy problemów pozwoli wyeliminować tzw. wąskie gardła.

Integracja

Spotkanie pozwoli na integrację zespołu opartą o rozmowę i zaangażowanie obu stron.

Co mówią uczestnicy spotkania

"Jest pod ogromnym wrażeniem! Spotkanie przeprowadzone bardzo rzetelnie i konkretnie. Nie sądziłem, że w tak krótkim czasie uda nam się omówić tak wiele. Zobaczyliśmy każdy element procesu."
Grzegorz Kulawik
Prezes El-logic
"Na początku byłam sceptycznie nastawiona na tego typu wydarzenie. Jednak wbrew pozorom bardzo dużo odkryliśmy. Na pewno poprawiliśmy komunikację w zespole."
Iga Drząszcz
Manager
"Szacunek! Niesamowita burza mózgów, a to, że wszyscy uczestnicy byli jednakowo zaangażowani.. wow :)."
Piotr Lubas
Dział Handlowy

Czas, aby przyjrzeć się procesom w firmie

Dzięki uporządkowaniu procesów poszczególnych działów możesz podnieść swoją firmę na wyższy poziom